Reisevilkår

Fitness Travel 100kg AB, 559181-3422, følger de generelle reisevilkårene for pakkereiser utviklet av det svenske reisebyrået og organisasjonsforeningen (SRF). De spesielle reisebetingelsene erstatter eller supplerer de tilsvarende bestemmelsene i de generelle reisevilkårene.

Generelle reisevilkår(pdf)
Spesielle reisevilkår(pdf)

De kombinerte reisetjenestene du tilbyr utgjør en reisepakke i betydningen Direktiv (EU) 2015/2302.

Derfor er du dekket av alle EU-rettigheter som gjelder pakkereiser. Fitness Travel 100kg AB vil være fullt ansvarlig for riktig gjennomføring av pakkereisen som helhet.

I tillegg har Fitness Travel 100kg AB lov, beskyttelse for å tilbakebetale betalingene dine, og når transport er inkludert i pakkereisen, sørg for hjemtransporten din hvis de havner i insolvens.

Mer informasjon om sentrale rettigheter i henhold til Direktiv (EU) 2015/2302 (pdf)