Resevillkor

Fitness Travel 100kg AB, 559181-3422, följer de allmänna resevillkoren för paketresor framtagna av Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF).
De särskilda resevillkoren ersätter eller kompletterar motsvarande bestämmelser i de allmänna resevillkoren.

Allmänna resevillkor (pdf)
Särskilda resevillkor (pdf)

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.
Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Fitness Travel 100kg AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Fitness Travel 100kg AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 (pdf)